Thời khóa biểu

thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 5

LỚP 5A Giáo viên chủ nhiệm : Phan Thị Long Biên Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ T.Việt Toán Toán T.Việt 2 Tiếng Anh T.Việt Tin học T.Dục
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 4

LỚP 4A Giáo viên chủ nhiệm : Mai Thị Hoa Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Toán Toán 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh Địa…
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 3

LỚP 3A Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Minh Hải Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu `Sáng 1 Chào cờ Toán Tự nhiên và xã hội Toán Tập làm văn 2 Tập đọc Tập…
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 2

LỚP 2A Giáo viên chủ nhiệm : Võ Thị Phước Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu` Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Toán Tập viết 2 Tiếng Anh Chính tả Tập đọc HĐ tập…
thoi-khoa-bieu

Thời khóa biểu lớp 1

LỚP 1A Giáo viên chủ nhiệm : Nguyễn Thị Kiều Hương Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Luyện Âm nhạc Tiếng Việt Luyện Thể dục Tiếng Việt 2 Toán Tự…