Liên hệ

Trường Tiểu học Số 1 Quảng Phú

Địa chỉ: Thôn Phú Lộc 4, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh QUảng Bình
Người phát ngôn: Ông/bà Tưởng Thị Thu Hương– Chức vụ: Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: .. – Email:..